อัครภูมิ เศรษฐีเขตวิทย์

บุคลิก
เป็นคนลุยๆ เข้ากับคนได้ง่าย
 
งานอดิเรก
ออกกำลังกาย เล่นฟิตเนต ว่ายน้ำ  วาดรูป  ร้องเพลง
 
ความประทับใจในรั้ว SPU
มหาวิทยาลัยศรีปทุมตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการคือ ผมอยากเป็นสจ๊วต ผมก็เลือกเรียนธุรกิจการบิน และสิ่งที่ผมได้เรียนทั้งหมด ก็สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมั่นใจ เพราะในระหว่างที่เรียนเราได้ฝึกปฏิบัติงานจริงมาก่อนแล้ว ทั้งใน Mock Up และบนเครื่องบินจริง สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์จริง เรียกว่าได้เรียนแบบเจาะลึกทุกอย่างทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้มีโอกาสที่กว้างกว่าคนที่เรียนสายอื่นๆ มา เพราะเราพร้อมที่จะทำงานจริงได้เลย
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ

สามารถนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้งานจริงได้เลย ไม่ต้องไปปูพื้นฐานกันใหม่ เพราะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมสอนให้เราเรียนรู้มากกว่าคำว่าพื้นฐาน ที่นี่สอนให้เราเป็นมืออาชีพตั้งแต่ยังไม่จบยการศึกษา
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
ปัญหาของการทำ Load Control คือการจัดระวางน้ำหนักของเครื่องบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะมีสอนทั้งการบิน การขนส่ง และมีการคำนวณน้ำหนักเครื่องบินด้วย พอได้ทำงานด้านนี้ก็สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ประกอบใช้ได้อย่างชัดเจน  เช่น การคำนวณน้ำหนักของเครื่องบินให้เกิดความสมดุลกันเพื่อจะได้ให้เครื่องขึ้นได้  ถ้าไม่เกิดความBalance กัปตันก็ไม่สามารถเอาเครื่องขึ้นได้
 
ฝากถึงน้องๆ
ความชัดเจนอาจจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของคณะที่เราอยากเรียน “อยากเรียน” กับคำว่า “ใช่” มันอาจจะไม่ตรงกัน ก็ได้ คำว่า “ใช่” อาจจะมาหลังจากที่เราศึกษาจบแล้ว หรือ “ใช่” อาจจะมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มเรียนที่คณะเลยก็ได้ ก็คือเราต้องเรียนรู้ครับ เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่ใช่ของเรามันคืออะไร
view: 0 shares: