กิติพงษ์ บางประอินทร์

บุคลิก
ปรับตัวเข้ากับคนได้ง่าย สามารถทำงานภายใช้ภาวะความกดดันได้
 
งานอดิเรก

อ่านหนังสือ ฟังเพลง
 
ความประทับใจในรั้ว SPU
ประทับใจในบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกท่านเลย ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแม่บ้านทุกคน รวมทั้งสถานที่ต่างๆ ภายในรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วย ทุกอย่างประกอบกันล้วนให้ประสบการณ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในห้องเรียน ประสบการณ์การทำงานจริง การให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทุกเรื่อง เรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีมากๆ ครับ
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ

พอเรียนจบมาก็ได้ทำงานที่ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทการบินไทยในด้านการสรรหาบุคลากร ทำอยู่ 2 ปี ก็ได้นำความรู้ที่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมไปใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเรื่องการบริการภาคพื้นหรือบริการบนเครื่องบิน เพราะมหาวิทยาลัยศรีปทุมมี Mock Up เครื่องบินที่ทันสมัย ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจริง และได้เรียนกับกูรูตัวจริงในด้านธุรกิจสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ การให้บริการบนเครื่อง การบริการภาคพื้น การจองตั๋วสายการบิน การจัดเตรียมอาหารสำหรับเสิร์ฟบนเครื่อง ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะมีอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มาสอนโดยเฉพาะ ทำให้เรามีความรู้และมีประสบการณ์จริง สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมั่นใจ
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
สำหรับปัญหาก็จะมีในเรื่องของการจัดการเวลา เพราะว่าปลายเรียนและการทำงานไปด้วย ก็ได้พยายามแบ่งเวลาให้ลงตัว ทั้งเรื่องเรียน ทำกิจกรรม และการทำงาน ซึ่งถ้าเราบริหารจัดการเวลาได้ลงตัว ปัญหาต่างๆ มันก็จะผ่านไปด้วยดี นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการปรับตัวในการทำงานร่วมกับคนอื่น แต่สำหรับปลายไม่มีปัญหาเรื่องนี้ เพราะว่าตอนเรียนได้ทำกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย ก็จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้ง่าย และสิ่งที่นอกเหนือจากนี้ก็ทำให้ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย
 
 
ฝากถึงน้องๆ
ก็อยากให้น้องๆ ที่สนใจเรียนด้านธุรกิจการบิน อยากให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมกันเยอะๆ เพราะที่นี่เรียนกับตัวจริงได้ประสบการณ์จริงๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกปฏิบัติงานหรือการศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ เราก็มีจัดให้ตั้งแต่ตอนเรียนเลย สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็อยากให้น้องๆ ฝึกฝนเรื่องการบริหารจัดการเวลาให้ดี และถ้ามีเวลาว่างลองทำกิจกรรมเยอะๆ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็มีให้เลือกมากมาย เช่น งานที่ศูนย์มีเดีย น้องๆ จะได้ฝึกในเรื่องของภาษาไทยทำให้พูดได้ชัดเจนมากขึ้น และได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม ซึ่งเมื่อจบออกไปจะรู้ว่าการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สิ่งเหล่านี้ถ้าได้ฝึกตั้งแต่ตอนเรียนในมหาวิทยาลัยจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
view: 0 shares: