นงลักษณ์ เจือจาน

นางสาวนงลักษณ์  เจือจาน
ศิษย์เก่า  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งปัจจุบัน :  Freelance Guide
 
ผลงานโดดเด่น 
- ประธานชมรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 ปี
ภมูิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
 
ความประทับใจ และข้อคิดดีๆ ที่ขอร่วมแบ่งปันสู่รุ่นน้อง
 
คติประจำใจ หรือแนวคิด
“ ผมเป็นคนเดินช้า แต่ไม่เคยเดินถอยหลัง”
เป็นคำคมดีๆของท่านอับราฮัม ลินคอล์น ที่ได้ทำให้คอยพัฒนาตัวเองค่ะ
ชีวิตในมหาลัยหนูไม่ได้เก่งและโดดเด่นเหมือนใครแต่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเสมอเมื่อมีโอกาสค่ะ
 
ความประทับใจขณะศึกษา
- ประทับใจคณะอาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบความรู้ให้และรวมไปถึงคำแนะนำในการใช้ชีวิตการทำงานต่างๆให้ค่ะ
 
 
 
 
 
view: 0 shares: