วราภรณ์ ล้ำเลิศ

นางสาววราภรณ์  ล้ำเลิศ
ศ​ิษย์เก่า  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน : เลขานุการ
บริษัท เอเวอร์กรีนเพลส จำกัด 

 
ผลงานโดดเด่น

- มีส่วนร่วมในการจัดทำโปรแกรมทัวร์สึกาเส้นทาง ทั้งการทำไวนิล การทำแท็กกระเป๋า การทำป้ายชื่อลูกค้า ซึ่งเป็นคนออกแบบเอง และยังเป็นผู้จัดทำสไลด์พรีและโพสท์ทัวร์ มีความภูมิใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานกับเพื่อนๆ และอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา
 
ความประทับใจ และข้อคิดดีๆ ที่ขอร่วมแบ่งปันสู่รุ่นน้อง

“ไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิด”
เป็นแนวคิดและคติประจำใจในการดำเนินชีวิต ทุกความรู้เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้และการหมั่นศึกษา หรือจุดเริ่มต้นง่ายๆ คือ “ความสงสัย” เมื่อไหร่ที่เราสงสัยอะไรบางอย่าง เมื่อนั้นเราจะเกิดการค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ และเป็นการเพิ่มความรู้ให้ตนเองไปในขณะเดียวกั
“เพื่อน” ผู้ที่อยู่เคียงข้างและลำบากด้วยกันทุกวินาที เมื่อเกิดปัญหาก็จับมือก้าวไปด้วยกัน
“อาจารย์” ผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่แท้จริง ผู้ที่พร้อมมออบความรู้ทุกแขนงให้นักศึกษาโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ที่คอยช่วยเหลือ เพราะอาจารย์ทุกๆ ท่าน ดิฉันถึงมีทุกวันนี้
view: 0 shares: