ปวีณา ศิลปากอบ

นางสาวปวีณา ศิลปากอบ
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม


ฝึกงาน ที่ บริษัท DECAVIEW EVENT  จนได้รับผลตอบรับให้เป็นพนักงานของบริษัทหลังจากฝึกสหกิจเสร็จ

บริษัท DecaView Event Organizer คือ บริษัท อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ ครบวงจร
ที่เป็น Professional ด้านการจัดงานในทุกๆ รูปแบบ คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล Decaview เป็นที่หนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟืค ด้านการจัดงานอีเว้น ทั้งการจัดงานประชุมในองค์กร ถึงการประชุมระดับสากล และที่สำคัญในการจัดประชุม หรือ การจัดประชุมระดับนานาชาติ

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ม. ศรีปทุม 

Cr. อ.ปณต อัศวชัย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม
#47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #สหกิจศึกษา #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
view: 0 shares: