วราภรณ์ ซอลลัส

นางสาววราภรณ์ ซอลลัส
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม 


ฝึกสหกิจศึกษาที่ บ. ซูเปอร์จิ๋ว event จนได้รับผลตอบรับที่ดีกับบริษัทฯ
โดยทาง บ. ซูเปอร์จิ๋ว event รับเข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทหลังฝึกสหกิจศึกษาเสร็จ


บ. ซูเปอร์จิ๋ว event เป็นบริษัท event organizer ดำเนินธุรกิจรายการโทรทัศน์ สำหรับ เด็ก และ เยาวชน และครอบครัว โดยมี รายการซูเปอร์จิ๋ว , รายการอัฒจันทร์มันล์ยกบ้าน , รายการหัวใจใกล้กัน , รายการขบวนการไร้พุง เป็นต้น และยังมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวและเยาวชน

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสาขาท่องเที่ยวอีกคนครับ ที่เราได้ส่งถึงฝั่งแล้ว

Cr. อ.ปณต อัศวชัย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม
#47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #สหกิจศึกษา #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 0 shares: