ชีรณัฏฐ์ ทวีศิลป์

นางสาวชีรณัฏฐ์ ทวีศิลป์ 

ศิษย์เก่า สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม 
นักศึกษาสหกิจสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 

ทันทีที่ฝึกสหกิจเสร็จสิ้นทางสายการบินได้เชิญเซ็นสัญญาทำงาน
ในตำแหน่ง Passenger Service Officer ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ต่อเลย 

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม 
#47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #ธุรกิจการบิน #สหกิจศึกษา #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 0 shares: