บูรนา สุทธาวาศ

นางสาวบูรนา   สุทธาวาศ
ศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ


ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าประชาสัมพันธ์
บริษัท สแตนดาร์ด เซอวิสเซส (ประจำการบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.)


ผลงานโดดเด่น 
ได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะเวลา 1 เดือน ที่มหาวิทยาลัย Nara Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น เป็นช่วงระยะเวลาในการฝึกพัฒนาตนเองในเรื่องของภาษา และการใช้ชีวิตที่เป็นประสบการณ์ที่ดี การนำความรู้ ความเข้าใจต่างๆที่ได้รับในช่วงเวลาหนึ่งที่ถือว่าเป็นโอกาสของชีวิตที่ทำให้ดิฉันมีแรงผลักดัน ในเรื่องของความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ในการตั้งใจเรียนค่ะ

ความประทับใจ และข้อคิดดีๆ ที่ขอร่วมแบ่งปันสู่รุ่นน้อง
- การทำงานให้สำเร็จ ง่ายกว่าการอธิบายว่าทำไมคุณถึงทำมันไม่ได้

ความประทับใจขณะศึกษา  
- มีความประทับใจในเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในเรื่องของการเรียนและการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ในเรื่องของการปฏิบัติ และทฤษฎีที่เป็นแนวคิดในการนำไปต่อยอดการทำงาน ที่ทำให้สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆได้
- ร่วมถึงความประทับใจต่ออาจารย์ผู้สอนทุกๆท่าน ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในการเรียนทุกๆวิชาที่เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้ต่างๆมากมาย จากการเรียนสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการรับโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านภาษาต่างๆ การได้รับโอกาสสถานที่ฝึกปฎิบัติงานดีๆค่ะ
 
view: 0 shares: