นายณัฐ สันตยานนท์

นายณัฐ  สันตยานนท์
ศิษย์เก่า สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ


ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
(ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)


ผลงานโดดเด่น  
ดูแลการจัดงานในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรในระดับ United Nation (UN)
งาน Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 2013 (CITES CoP16)
 
ความประทับใจ และข้อคิดดีๆ ที่ขอร่วมแบ่งปันสู่รุ่นน้อง
- มุ่งมั่น ตั้งใจ ทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
 
ความประทับใจขณะศึกษา  
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับขอบข่ายการให้บริการซึ่งทางมหาวิทยาจัดขึ้นทั้งภายนอก และภายใน เช่น กีฬามหาวิทยาลัย เป็นต้น
 
view: 0 shares: