ฐิตานันท์ แวววรรณจิตร์

นางสาวฐิตานันท์ แวววรรณจิตร์
ศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ


ตำแหน่งปัจจุบัน : Guset Servier Agent
บริษัท โรงแรม Amaranta 


ผลงานโดดเด่น  
-การที่เราบริการลูกค้าแล้วลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการโรงแรมอีกครั้ง

ความประทับใจ และข้อคิดดีๆ ที่ขอร่วมแบ่งปันสู่รุ่นน้อง
-ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

ความประทับใจขณะศึกษา  
- มีส่วนในการช่วยงานของคณะรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่คณะและมหาลัยจัดขึ้น รวมถึงการได้พบเจออาจารย์ที่ดีและมีความสามารถ
 
view: 0 shares: