พิพากษา รัตนา

นายพิพากษา รัตนา 
ศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ


ตำแหน่งปัจจุบัน : General Manager 
บริษัท IR-ON Hotel Sukhumvit 36 

 
ผลงานโดดเด่น     
1. pre-opening team ของโรงแรม BEST WESTERN Premier Sukhumvit Soi1
2. pre-opening team ของโรงแรม Solo Express Sukhumvit 81
3. pre-opening team ของโรงแรม IR-ON Hotel Sukhumvit 36

ความประทับใจ และข้อคิดดีๆ ที่ขอร่วมแบ่งปันสู่รุ่นน้อง
- ได้ประสบการณ์การจริงทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลังจากจบการศึกษา สามารถทำงานได้เลย
  (โปรแกรมโรงแรม หรือสายการบิน)
- วิทยาลัยฯ มีกิจกกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษา สามารถมีส่วนร่วมในการเรียน
- สิ่งแวดล้อมในการเรียนที่เอื้ออำนวยในการเรียน
 

 
view: 0 shares: