ธนวัฒน์ พรโชคชัย

นายธนวัฒน์ พรโชคชัย 
ศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ


ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
บริษัท Thai Vietjet air Joint Stock Company  Limited 

 
ผลงานโดดเด่น  

- 4 your smile + compaign for purser and the highest score for cabin crew SEPT evaluation
- Compliment letter, Complimentary comments from guests/ security Manager…
- Successfully completed “Flight Instructor training Program for Ground Instructor ’’
- Passed with distinction the course “Dangerous Goods Regulations – Initial”

ความประทับใจ และข้อคิดดีๆ ที่ขอร่วมแบ่งปันสู่รุ่นน้อง

อย่ากลัว! ในสิ่งที่คิดว่าทำไม่ได้ เพราะเมื่อได้ใช้ความสามารถพยายามทำดูแล้ว จะทำให้พัฒนาศักยภาพความสามารถตัวเองขึ้นได้อีกระดับหนึ่ง
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป้นมหาวิทยาลัย สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่เปิดโอกาส และสนับสนุน ให้นักศึกษาได้สัมผัส ความรู้ และประสบการณ์จริง จากในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถรับคำปรึกษาจากอาจารย์ได้ทุกคน อย่างใกล้ชิด และสามารถปรึกษาเรื่องต่างๆได้อย่างสนิทสนมเหมือนเป็นคนในครอบครัว 
 
view: 0 shares: