ข่าว/กิจกรรม

​พิธีมอบปีกการบิน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด “พิธีมอบปีกการบิน” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธี พร้อมให้โอวาทกับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน และมอบปีกการบินให้แก่ ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อเป็นตัวแทนในการมอบปีกการบินให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษารักในวิชาชีพ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม #47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #ธุรกิจการบิน #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 336 shares: