ข่าว/กิจกรรม

เปิดโลกธุรกิจการบิน ณ ประเทศเวียดนามใต้ (โฮจิมินห์-มุยแน่-กู๋จี)

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม เดินทางเก็บเกี่ยวประสบกรณ์ ณ ประเทศเวียดนามใต้ (โฮจิมินห์-มุยแน่-กู๋จี) ในโครงการเปิดโลกธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14-21  มีนาคม 2560

-    ทัศนศึกษาเมืองฟานเทียต ชายทะเลตากอากาศ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามพร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยแน่ ชมแกรนแคนย่อนแห่งเวียดนาม ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลม เห็นเป็นชั้นของดินและทรายหลากสี ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว

-    ทัศนศึกษาอุโมงค์กู๋จี สถานที่ท่องเที่ยวอันดับ 1 ของเมืองโฮจิมินห์  โดยประวัติศาสตร์ในยุคสงครามเวียดนามเมื่อ 50 ที่แล้ว ชาวเวียดกงอาศัยอุโมงค์กู๋จี ที่มีความยาวถึง 250 กิโลเมตร ลึกลงไปใต้ดินถึง 3 ชั้น   เป็นสมรภูมิรบแบบกองโจร ซึ่งเมืองใต้ดินแห่งนี้ มีทั้งโรงพยาบาท, ที่เก็บอาวุธ, ห้องประชุม, โรงครัว และมีทหารเวียดกงประจำการอยู่ที่นี้หลายหมื่นคน สุดท้ายอุโมงค์กู๋จียังเป็นสถานที่แห่งชัยชนะต่อทหารสหรัฐ จนถึงการรวมชาติเป็นหนึ่งเดียวของประเทศเวียดนามในที่สุด

-    ทัศนศึกษาวัดเทียนหัว หรือ ราชินีแห่งสวรรค์ เป็นหนึ่งในวัดจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเอเชียอาคเนย์ พร้อมสักการะเจ้าแม่ทับทิมเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต

-    ทัศนศึกษาทำเนียบประธานาธิบดี ไซง่อน เป็นอาคารสีเหลืองมัสตาร์ดสไตล์โคโลเนียล เช่นเดียวกับตึกทำการของหน่วยงานราชการอื่นๆ ของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อาคารทันสมัยหลังใหญ่ให้เข้าชมได้ รายรอบด้วยสวนขนาดใหญ่

-    ทัศนศึกษาโบสถ์นอร์ทเตอร์ดัม ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน  ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี

-    ช๊อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์ (China Town) ชมความคึกคักและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวไซ่ง่อน สัมผัสกับบรรยากาศตีกรามบ้านช่องแบบเก่า ความรู้สึกแบบชาวเมืองในอดีตซึ่งยากจะหาชมได้อีกในปัจจุบัน ชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านพื้นเมือง

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม #47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #เปิดโลกสู่ธุรกิจการบิน #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 368 shares: