ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรม Work shop พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า-ทำผม

บุคลิกภาพที่ดี เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม Work shop พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า-ทำผม อีกหนึ่งกิจกรรมประกอบวิชาการเตรียมความพร้อมเพื่อการบริการบนเครื่องบิน เพื่อเสริมสร้างพร้อมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้พร้อมออกไปสู่อุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าหลากหลายสไตล์ที่เหมาะสม ฝึกทักษะการแต่งหน้า การแก้ไขจุดบกพร่องบนใบหน้า และการทำผมที่สามารถนำไปใช้ในการสมัครงานสายการบิน และยังเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดียิ่งขึ้นด้วย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม #47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 349 shares: