ข่าว/กิจกรรม

เรียนรู้ภาคปฏิบัติ : การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินบนเครื่องบิน

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน เรียนรู้ภาคปฏิบัติ : การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน (Inflight Service) เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ผู้ฝึกอบรมลูกเรือของสายการบินชั้นนำของประเทศไทย นักศึกษาสนุกกับเรียนรู้พร้อมลงมือฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิสภาพ ที่สำคัญสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัวและคนรอบตัวได้

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม
#47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- VDO บรรยากาศการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 1
- VDO บรรยากาศการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 2
VDO บรรยากาศการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 3
view: 468 shares: