ข่าว/กิจกรรม

​วัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน TOEIC

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการวัดระดับมาตรฐานทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน TOEIC เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาธุรกิจการบิน จำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 9,14, 16 และ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Auditorium1 อาคาร 11 ชั้น 14 

โดยวิทยากรรับเชิญ อาจารย์สถาวร เลิศสุวรรณกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ให้กับหน่วยงานองค์กร สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้จัดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC โดยได้ประสานกับศูนย์ทดสอบTOEIC มาทำการทดสอบและสามารถนำผลทดสอบไปใช้ได้จริง 

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม 
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 494 shares: