ข่าว/กิจกรรม

​SPU ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9

>>>> วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ตามโครงการของกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและนักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์ ณ ลานกิจกรรมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
view: 222 shares: