คุณธนวัฒน์ พรโชคชัย

UploadImage

ทำ ไมเลือกเรียน ม.ศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความพร้อมในทุกด้านสำหรับการเป็นว่าที่ “นางฟ้า” ในอนาคต เริ่มจากมีห้องเรียน อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงทางสายอาชีพคอยให้คำแนะนำ ทั้งเรื่องการเรียนและการวางแผนการฝึกงาน หรือการทำงานในอนาคต และยังมีห้องปฏิบัติการ Mock Up การบิน ให้นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศตั้งแต่เริ่มเช็คอิน ตรวจกระเป๋าเช็คบอดดิ้งพาสที่ Gate และก่อนขึ้นเครื่องบิน และยังได้ฝึกการให้บริการบนเครื่องบินอีกด้วย ซึ่งในทุกปีมหาวิทยาลัยจะส่งนักศึกษาไปฝึกงานยังสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงต่างๆ อาทิ เช่น การบินไทยสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพจริงๆ ครับ

ประสบการณ์ทำงาน

ถึงแม้ว่าพี่จะเคยฝึกงานที่โรงแรม แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกับงานสายการบิน ก็คือมีใจรักในการให้บริการครับ สำหรับงานสายการบินหลังจากที่พี่ผ่านการคัดเลือก ก็ไปเรียนเกี่ยวกับ CRM, Safety,Security, First Aid, ฯลฯ ทางสายการบินเทรนด์ให้ทุกอย่าง จากนั้นพี่ก็ได้เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ปัจจุบันสายการบินเห็นว่าตั้งแต่พี่ทำงานมาก็ไม่เคยโดน Report ไม่ดี มาทำงานก่อนเวลาเสมอ ไม่เคยลางานแอบไปเที่ยว จึงปรับตำแหน่งให้พี่ได้เป็น Purser สำหรับตำแหน่งนี้นะครับจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้นมากๆ แต่พี่ก็ทำได้ครับ

ฝากถึงน้องๆ

อะไรที่น้องๆ คิดว่าเมื่อเข้าสู่สายการบินแล้วต้องทำ ขอให้น้องๆ เริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยครับ ที่น้องๆ มองว่าอาจารย์ดุจังเลย ทำไมอาจารย์ต้องบังคับพวกเราด้วย พี่อยากจะบอกว่าเมื่อน้องๆ ทำงานจริงเค้าจะไม่แค่ตักเตือนอย่างเดียวนะครับ แต่มันจะมีบทลงโทษด้วย อย่ากลัวที่จะสมัครงาน อย่ากลัวเมื่อต้องแข่งขันกับคนอื่น เพราะถ้าน้องกลัว น้องจะทำไม่ได้ แต่ถ้าน้องพยายามแล้วทำไม่ได้ อย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์กลับมา เพื่อไปลองใหม่อีกครั้ง

อย่ากลัวที่จะสมัครงานอย่ากลัวเมื่อต้องแข่งขันกับคนอื่น เพราะถ้ากลัวจะทำ ม่ได้ แต่ถ้าพยายามแล้วทำไม่ได้ อย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์กลับมาเพื่อไปลองใหม่อีกครั้ง
view: 0 shares: