คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์

UploadImage

นายชัยวัฒน์  เอมวงศ์ สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์  รุ่นที่ 1  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อปีพุทธศักราช 2535 

นายชัยวัฒน์ เอมวงศ์  เป็นผู้มีความสามารถในการบริหารงานองค์กรอย่างยอดเยี่ยม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขายเดอะมอลล์ทุกสาขาของบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยนำสินค้าส่งออกที่เซี้ยงไฮ้ ประเทศจีน ของบริษัทมอลล์ เอเชีย จำกัด  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด สำนักงานและศูนย์การค้าบริหารงานตลาด งานเช่าสำนักงานในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทยในเครือซีพี ของบริษัทซีพีแลนด์ จำกัด (มหาชน) ด้วยความมุ่งมั่น พากเพียร และมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล จึงได้รับรางวัลผู้บริหารศูนย์การค้า IT Mall ยอดนิยม 3 ปีซ้อน ในปีพุทธศักราช 2554-2556 จากนิตยสาร HWM รวมทั้งการได้รับรางวัล คุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง” ประจำปี พุทธศักราช 2558 ในฐานะผู้บริหารดีเด่น สาขาองค์กรภาคธุรกิจจากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา นอกจากนี้ยังประกอบกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น วิทยากรอบรมและละลายพฤติกรรมให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษางานระบบ ISO และงานการตลาดให้กับศูนย์การค้าโดยทั่วไป เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการช่วยเหลือชุมชนให้กับบริษัทซีพีแลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

จากผลงานดังกล่าว  นับได้ว่านายชัยวัฒน์  เอมวงศ์ ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ สังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่ นายชัยวัฒน์  เอมวงศ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
view: 0 shares: