คุณกิติพงษ์ บางประอินทร์

UploadImageกิติพงษ์ บางประอินทร์ (ปลาย) 
พนักงานต้อนรับภาคพื้น กองบริการพิเศษ
บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน
ศิษย์เก่าสาขาวิชาธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม


ทำไมเลือกเรียน ม.ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงมีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่พร้อมด้วยความสามารถที่จะถ่ายทอดให้ผู้เรียน เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีห้องปฎิบัติการ Mock Up การบิน ให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติงานเสมือนอยู่บนเครื่องบิน และยังมีความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน และมีการส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมด้านนวัตกรรมต่างๆ มีห้องสมุดที่ทันสมัย ให้ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดนี้ทำให้พี่ได้เก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนนำไปต่อยอดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน

ประสบการณ์การทำงาน
การทำงานที่กองบริการพิเศษ พี่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้โดยสารที่นั่งรถเข็น Wheelchair ผู้โดยสารที่เดินทางคนเดียวที่ขอความช่วยเหลือ ผู้โดยสารแม่และเด็ก เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของแต่ละฝ่ายให้ราบรื่นพี่ภูมิใจที่สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและก็สนุกกับการทำงานมากครับ
เคล็ดลับการเรียนสู่การทำงานสายการบิน
การทำงานสายการบินหรืองานบริการด้านต่างๆ นั้น ข้อแรกที่ขาดไม่ได้คือ ต้องมีใจรักงานบริการ อดทน ตรงต่อเวลา ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ นอกจากในห้องเรียนที่เรียนด้านทฤษฎีแล้ว ในการปฏิบัติเราเริ่มต้นด้วยตัวเราเอง ฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเรียนภาษาเพิ่มเติม การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพ การนั่ง การยืน มารยาททางสังคมต่างๆ เมื่อไปสมัครงานกับสายการบินจะได้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ

ฝากถึงน้องๆ
น้องๆ ที่อยากเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบิน ขอให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนว่าอยากทำงานตำแหน่งอะไรในสายการบิน และเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพราะที่นี่มีบุคลากรมืออาชีพ ที่จะพาน้องๆ ไปถึงฝันที่ตั้งใจไว้เช่นเดียวกับพี่ครับ
view: 0 shares: