คุณนภดล ชินสุวรณพานิช

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับคุณนภดล ชินสุวรณพานิช ศิษย์เก่า รหัส 48 สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว   มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับความสำเร็จของการปฎิบัติงานร่วมกับสายการบินนกแอร์เพียงสามปี ก็สามารถก้าวสู่ตำแหน่ง Supervisor Ground Attendant ได้แล้ว จึงนับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สนใจจะร่วมงานกับสายการบินนกแอร์ ในโครงการ“สร้างโอกาสการได้งานทำ” ให้กับนักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า ม.ศรีปทุม 
view: 0 shares: