คุณติณณภพ ปาลีกุยคุณติณณภพ ปาลีกุย 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปัจจุบันตำแหน่ง Lead customer service agent 
สายการบินไทยสมายล์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม
view: 0 shares: