ข่าว/กิจกรรม

​จิตอาสา ปันเวลาช่วยกัน วันมาฆบูชา

9 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยร่วมกันทำความสะอาดและช่วยจัดเตรียมสถานที่ (set-up) เพื่อเตรียมงานบุญใหญ่ในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมจาก ดร.มณฑิชา เครือสุวรรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และจัดโครงการโดย อ.ปณต อัศวชัย ผู้สอนรายวิชาการจัดการงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ 

การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้ สาธุ สาธุ สาธุ
view: 370 shares: