ข่าว/กิจกรรม

​ลงนาม MOU ร่วมกับบริษัท Gold Orchid Banok Hotel

9 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับ บริษัท Gold Orchid Bangkok Hotel ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือ Accor Group จับมือลงนามเพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งผลักดันนักศึกษาด้านสหกิจศึกษา เข้าสู่การทำงานจริง เรียนรู้จริงจากมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคุณญาณปรีชา ทรัพย์เกษม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนาม และ ดร.มณฑิชาเครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และนายภูวนัย จิระวิชฎ ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้ลงนามฝ่ายพยาน พร้อมผู้บริหารของทั้งสององค์กรร่วมเป็นสักขีพยานในงานครั้งนี้ ณ ห้อง Boardroom อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
view: 403 shares: