ข่าว/กิจกรรม

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558

ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่45) 
ณ  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจ และความปิติยินดี
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านนะคะ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
view: 928 shares: