ข่าว/กิจกรรม

ร่วมส่งแรงเชียร์ให้หนุ่มหล่อ-สาวสวย ที่เข้ารอบการประกวด University Basketball Invitation(UBI)

ขอแสดงความยินดีหนุ่มหล่อ/สาวสวย จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) 1.นายทัชวาล อยู่พ่วง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 2.นายอาณกร งามทรัพย์มณี คณะนิเทศศาสตร์  3.นายอธิเมศร์ กิตติวัฒนาพัฒน์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 4.น.ส.สุธิดา บุญรัตน์  ว.นานาชาติ 5.น.ส.วิสุตาภัทร์ อุบลรัศมี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และ 6.น.ส.กวินตรา  ประภาสะโนบล ว.นานาชาติ ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดหนุ่มหล่อ-สาวสวย โครงการ University Basketball Invitation (UBI) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อวันที่19 มกราคม 2560 นี้ 
view: 624 shares: