ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559 “ครบรอบ 47ปี

               ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เข้าร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559  ภายใต้การประชุมในบรรยากาศที่แสนอบอุ่น เป็นกันเอง สบายๆ พร้อมกับรับประทานหารกลางวันร่วมกัน เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำ สำหรับคนรุ่นใหม่
                โดยมี  ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ และอวยพรปีใหม่แก่บุคลากร  ภายใต้แนวคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์  เพื่อเน้นให้มีสุขภาพแข็งแรง fit & firm  ทั้งคนและองค์กร”  เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ผ่านมา “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ” #SPU47Years  
view: 370 shares: