ข่าว/กิจกรรม

โครงการ Work with BFS และฝึกงานได้งานกับ BFS season 1

จบไปเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับ โครงการ Work with BFS และฝึกงานได้งานกับ BFS season 1 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บางกอก ไฟล์ท เซอร์วิส (BFS) และสาขาวิชาธุรกิจการบิน (ALB) วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยศรีปทุม
     โดย BFS เข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมในงานด้านต่างๆของอุตสาหกรรมธุรกิจการบินที่กำลังกลับมาฟื้นตัว อย่างรวดเร็วและมีความต้องการบุคลากรทางการบินจำนวนมาก งานนี้บริษัท BFS เข้ามาเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษา และศิษย์เก่าของสาขาเราถึงที่  เลิศกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม
 

ทั้งนี้ทางสาขาฯได้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้นักศึกษาของเราได้มีงานทำอย่างรวดเร็วหลังสำเร็จการศึกษา และโครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะนักศึกษาของเราได้ร่วมงานกับ BFS หลายท่าน และที่ปังไปกว่านั้นคือ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ของเราที่กำลังจะออกสหกิจในภาคการศึกษาถัดไป ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ BFS เรียบร้อยแล้ว ถือว่านักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินได้งานทำตั้งแต่ยังเรียนอยู่เลยค๊า

 
เราไปชมภาพบรรยกาศของงาน WORK With BFS กันเล้ยยยย
 
#WorkWithBFS
#ฝึกงานได้งาน
 
SPU Airline Ready to Take Off 
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#Airlinebusiness
#สาขาวิชาธุรกิจการบิน
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

view: 78 shares: