ข่าว/กิจกรรม

โครงการเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารเเบบสากล

วิทยาลัยการท่องเที่ยวเเละการบริการ
จัด โครงการเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารเเบบสากล 
ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา CTH113 การพัฒนาบุคลิกภาพและอัตลักษณ์เพื่องานบริการ 
และ HTI113 จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ 


เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพรวมของการรับประทานอาหารเเบบสากล อันเป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ และให้มีใจรักงานบริการ อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพ

นำทีมโดยผู้บริหาร คณาจารย์ จากวิทยาลัยฯ 
จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

#ยืนหนึ่งเรื่องงานบริการ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#53ปีSPU
view: 23 shares: