ข่าว/กิจกรรม

SPU จับมือ เทศบาลตำบลบางพลี มุ่งร่วมส่งเสริม&พัฒนากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงชุมชน

UploadImage

 

SPU จับมือ เทศบาลตำบลบางพลี มุ่งร่วมส่งเสริม&พัฒนากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงชุมชน

 
โดย สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางพลี  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี กิจกรรม “การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมี ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร.พัฒนพงศ์  จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เป็นผู้ลงนาม MOU ในครั้งนี้

วันที่ 23 มีนาคม 2566
ณ เทศบาลตำบลบางพลี  
อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม 

#53ปีSPU53ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 20 shares: