ข่าว/กิจกรรม

คณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ แด่พันธมิตรที่ให้การเอื้อเฟื้อสนับสนุนด้วยดีมาตลอด

UploadImage


คณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ ขอบพระคุณหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการบินอย่างดีมาโดยตลอด
 
ที่ก้าวเดินผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการให้บริการ ตลอดจนธรรมาภิบาล การมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการให้ก้าวเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 
ขอขอบคุณอีกครั้งต่อความเอื้อเฟื้ออันดีจากพันธมิตรทุกๆท่าน
หวังว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกันในอนาคตและในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงนี้”
 
SPU Airline Ready to Take Off

view: 33 shares: