ข่าว/กิจกรรม

ตัวแทนจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมกิจกรรมการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ Sustainable Development Goals: SDGs

UploadImage


ขอปรบมือดังๆ ให้กับ น้อง พลอย นางสาววิฐิรีย์ ปริญวิสิฐสิริ ตัวแทนจาก
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ Sustainable Development Goals: SDGs ในภาษาอังกฤษ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจาก 5 ประเทศ คือ Japan Bangladesh Indonesia Singapore Thailand ซึ่งน้องพลอย นักศึกษาตัวแทนจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สามารถทำได้ดี ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดัน สนับสนุนให้นักศึกษาของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา กล้าใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
 
และต้องยกนิ้ว พร้อมทั้งขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับประสบการณ์ในระดับนานาชาติที่จะเปรียบเหมือนชั่วโมงบิน ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนความรู้ สั่งสมประสบการณ์ความมั่นใจ พร้อมทั้งเป็นแนวทางสำหรับการเรียน และการทำงานต่อไปในอนาคต รวมถึงโอกาสดีๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมคอยผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ สำหรับประสบการณ์จริงในเวทีต่างๆมาโดยตลอด

 

Congratulations on your success. We’re so proud of you. 

 
“I'm very honored to have this opportunity.  I has represented by the College of Tourism and Hospitality  Sripatum University. This activity was really fun.  I have exchanged knowledge with foreign friends and I got a nice friendships. I think we should never stop improving ourselves, especially in English.  There is nothing too difficult if we really set our minds to doing it.”

view: 42 shares: