ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขัน SPU Hospitality Competition 2022 เวทีการประกวดสำหรับคลื่นลูกใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่เวทีความเป็นมืออาชีพด้านการบริการ

UploadImage
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขัน SPU Hospitality Competition 2022
เวทีการประกวดสำหรับคลื่นลูกใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่เวทีความเป็นมืออาชีพด้านการบริการ

ทางวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันและเป็นกำลังใจให้ทุกสถาบัน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม SPU Hospitality Competition 2022 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ
ที่จัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิการยน 2565 ที่ผ่านมา ณ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

เวทีการประกวดสำหรับคลื่นลูกใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่เวทีความเป็นมืออาชีพด้านการบริการ
SPU Hospitality Competition 2022 กิจกรรมสุดจึ้ง เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านอุตสาหกรรมการบริการ
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ขอปรบมือดังๆ ให้กับน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายและในระดับอาชีวศึกษา ที่มาร่วมแสดงออกความสามารถและความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ กับการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งสำคัญที่เพิ่งผ่านไปนี้
โดยในครั้งนี้รางวัล "ชนะเลิศอันดับ1" Flair Bartender
ได้แก่ นายวรพล จงเสริมกลาง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา

รางวัล"รองชนะเลิศอันดับ1"Flair Bartender
ได้แก่ นายอุชุกร สุพักตร์วิบูลย์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา

รางวัล"รองชนะเลิศอันดับ2"Flair Bartender
ได้แก่ นายธรรมวุฒิ ทิวสัมฤทธิ์ จากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

รางวัล"Flair Rookie" Flair Bartender
ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ โตตาบ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

รางวัล"Bes Cocktail" Flair Bartender
ได้แก่ นางสาวกัญญาพัชร เด่นคุณานนท์ จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆ จะได้รับประสบการณ์อันสำคัญเพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานในสายธุรกิจบริการในอนาคต
แล้วพบกันใหม่กับการแข่งขันในปีหน้า จะเป็นวันไหน รูปแบบอย่างไร อย่าลืมคอยติดตามกัน

view: 32 shares: