ข่าว/กิจกรรม

ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรให้กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรให้กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มีหนังสือเชิญ

ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ อ.ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน ณ ชุมชนประแส อ.แกลง จ.ระยอง แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนทุกจังหวัดในภาคตะวันออก ซึ่งนับเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม

เนื่องด้วยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เล็งเห็นความสามารถและศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมา ณ โอกาสนี้ครับ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงที่ ม.ศรีปทุม