ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคนเก่ง ” อ.นิธนา เมลืองนนท์” ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านการบิน

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคนเก่ง ” อ.นิธนา เมลืองนนท์” ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านการบิน

 

ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรคนเก่ง : อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ ผู้จัดการอุตสาหกิจสัมพันธ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาด้านการบิน ของ Trade Representative office of the Republic of Maldives, in Thailand.