ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว”ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโคงการกับ กฟผ.จ.ฉะเชิงเทรา

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว”ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโคงการกับ กฟผ.จ.ฉะเชิงเทรา

 

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน15 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการปลูกที่ใจคือปลูกที่ยั่งยืน ของ กฟผ ร่วมกับ ไทยทีวีสีช่อง 3 ระหว่างวันที่ 4-5มิถุนายน2559 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา