ข่าว/กิจกรรม

ถอดรหัสยุทธศาสตร์แห่งรอยยิ้ม SMILES จากงาน Thailand Tourism Congress 2022 ที่เด็กท่องเที่ยวฟังแล้วหัวใจต้องเต้นรัวๆ

UploadImage
ถอดรหัสยุทธศาสตร์แห่งรอยยิ้ม SMILES จากงาน Thailand Tourism Congress 2022 ที่เด็กท่องเที่ยวฟังแล้วหัวใจต้องเต้นรัวๆ
 
วันนี้แอดมีเรื่องมาเล่าให้ฟัง ซึ่งเชื่อว่าเด็กท่องเที่ยวและการบริการได้ฟังแล้วหัวใจต้องเต้นรัวๆ เพราะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้ ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ในโครงการที่ชื่อว่า Thailand Tourism Congress 2022 ที่จัดขึ้น ณ. จ.ภูเก็ต
 
ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญ ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอนาคตกาลท่องเที่ยวไทยหลังยุคโควิดจากนี้ไป
 
S – Sustainability ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ทั้งเรื่องการใช้พลังงาน Carbon Footprint ไปจนถึง Food Waste
 
M – Manpower ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการท่องเที่ยว ที่มีทักษะในระดับนานาชาติ แต่รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างมีเสน่ห์
 
I – Inclusive Economy ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย เด็ก คนชรา รวมถึงออกแบบสถานที่การท่องเที่ยวให้ตอบสนองทุกกลุ่มคน และสร้างโอกาสในการทำงานด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้ด้อยโอกาส
 
L – Localization ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ชูจุดเด่นที่แตกต่างกัน และนำมาร้อยเรียงให้สนับสนุนกัน
 
E – Ecosystems ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว ทั้งเรื่องระบบนิเวศธรรมชาติ และระบบนิเวศทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการลดเงื่อนไข ทอนขั้นตอนทางด้านกฎหมาย เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงได้
 
S – Social Innovation ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมด้านสังคมที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ

ได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้ว คงต้องบอกว่าในวิกฤตนั้นย่อมนำมาซื้อโอกาส ที่จะเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และเชื่อว่าพลังของคนรุ่นใหม่ๆ อย่าง น้องๆ ที่กำลังจะเลือกเดินบนเส้นทางนี้จะมีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งต่อหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศให้คนรุ่นต่อๆ ไปได้ภาคภูมิใจ
 
UploadImage
view: 61 shares: