ข่าว/กิจกรรม

SPU เปิด IDEA MARKET2020 โชว์นวัฒกรรมนักศึกษา

IDEA MARKET2020  
ลงมือทำจริงปฎิบัติจริง ไม่มีแกง!


UploadImage

งานแสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 จำนวนกว่า 25 ชิ้นงาน
โดยความร่วมมือจาก 5 คณะ ได้แก่
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัฒกรรม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะดิจิทัลมีเดีย
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ซึ่งเป็นการบูรณาการ การเรียนรู้ข้ามศาสตร์ในรูปแบบบัณฑิตพันธ์ใหม่ โดยนำเสนอผ่านการทำโครงงานตามโจทย์ที่ได้รับจากสถานประกอบการ 
และจากปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อสังคม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563

ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 
Zone A - C อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม


UploadImage
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 93 shares: