ข่าว/กิจกรรม

หารือทีมบริหารโรงแรมในเครือของ Minor Hotels

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หารือทีมบริหารโรงแรมในเครือของ Minor Hotels
พร้อม MOU ร่วมมือทางวิชาการ และรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา


UploadImage

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยอาจารย์กิติกุล ปุณศรี รักษาการคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ ร่วมหารือกับทีมบริหารของโรงแรมในเครือ Minor Hotels 
นำโดย Mr. Janil Jose Samson, Director of Learning and Development, Minor Hotels ร่วมหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการ และการส่งนักศึกษาออกสหกิจศึกษา ณ โรงแรมในเครือ Minor Hotels


UploadImage

เบื้องต้นได้มีการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อทดสอบไหวพริบ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งทาง Mr. Janil Jose Samson มีความประทับใจในความสามารถของนักศึกษาเป็นอย่างมาก และมีความยินดีที่จะร่วมมือทางวิชาการกับทางวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา
โดยจะนัดหมายหารือเพื่อจัดพิธีลงนาม MOU อย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป

view: 97 shares: