ข่าว/กิจกรรม

ท่องเที่ยว SPU ออกเก็บเส้นทางวัดสำคัญในกรุงเทพ

เพราะประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นรากฐานของชาติ 
 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่น 62 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
ออกเก็บเส้นทางวัดสำคัญในกรุงเทพ 4 วัด (วัดราชประดิษฐ์ - วัดราชบพิธ - วัดสุทัศเทพวราราม - วัดพิชัยญาติ) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

 
UploadImage
 
สำหรับในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก (อาจารย์นัท) จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา มัคคุเทศก์ชื่อดังด้านประวัติศาสตร์มาให้ความรู้แก่นักศึกษา พร้อมพานำชมสถานที่สำคัญต่างๆด้วยตัวเอง
ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบ "รู้ลึก รู้จริง" ตามแบบฉบับของเด็กท่องเที่ยว ศรีปทุมคะ


UploadImage

UploadImage

Cr. เพจ SPU สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
view: 118 shares: