ข่าว/กิจกรรม

​SPU ติดอาวุธทางทักษะด้านอีเว้นท์ให้กับเด็กท่องเที่ยวและไมซ์

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.ปณต อัศวชัย อาจารย์ผู้สอนและ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ พานักศึกษาออกเรียนรู้หาประสบการณ์ด้านอีเว้นท์นอกห้องเรียน ณ Bangkok Creative Playground บริษัท CMO organizer เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

UploadImage


โดยคุณณัฐิกา สุนทรเจริญนนท์ Managing Director & Co-Founder Muse K Agency ได้ถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ด้าน Virtual & Hybrid Event ให้กับนักศึกษา 

UploadImage

UploadImage

เรียนกับตัวจริงด้านอีเว้นท์ เรียนแบบเน้นลงมือทำจริง เรียนแบบเน้นการคิดแบบสร้างสรรค์ ต้องท่องเที่ยวและไมซ์ ม.ศรีปทุม

Cr. เพจ SPU สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 
view: 147 shares: