ข่าว/กิจกรรม

CLB'S MASQUERADE GALA PARTY

พาไปชมภาพบรรยากาศในงาน "CLB'S MASQUERADE GALA PARTY" สุดอลังการ
ของสาขาวิชาการจัดการบริการธุกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 


UploadImage

ปาร์ตี้หน้ากากสุดหรู จากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการจัดเลี้ยง และรายวิชาการดำเนินงานอาหารและครื่องดื่ม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านงานอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3 ออกมาเป็นปาร์ตี้หน้ากากสุดหรูและอลังการ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริพา นันทกิจ และ อาจารย์ชญาณิศา วงษ์พันธุ์ 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 11 โซน A มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เรียกได้ว่า "
ยืนหนึ่ง" สมคำล่ำลือจริงๆคะ


UploadImage
 
view: 119 shares: