ข่าว/กิจกรรม

บริการวิชาการ : วาดรูป ระบายสี ถุงผ้ารักษ์โลก

"เพราะการเรียนรู้ที่ดี คือการรู้และถ่ายทอด" 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวแลการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พาน้องๆ โรงเรียน โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) วาดรูป ระบายสี ถุงผ้ารักษ์โลก พร้อมสอดแทรกความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังสิ่งดีๆตั้งแต่เด็ก โดยนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด เพื่อเป็นการฝึกความคิดและการวางแผน การทำงานไปในตัว

UploadImage

ทั้งนี้ กิจกรรมรายวิชา HMT316 การดำเนินงานห้องผ้าและการซักรีด จะมีกิจกรรมในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่ง อาจารย์ดวงเดือน อาจสมบุญ ผู้รับผิดชอบรายวิชานี้ ตั้งใจอยากให้นักศึกษาได้ออกไปแบ่งปันความรู้ประสบการณ์กับสังคม 
วันที่ 15 ตุลาคม 2563
Cr. เพจสาขาการจัดการโรงแรม ม.ศรีปทุม

view: 163 shares: