ข่าว/กิจกรรม

​เปิดเวที! เด็กการจัดการธุรกิจเรือสำราญ SPU สู่การแข่งขันทำอาหารระดับโลก กับ Potatoes USA

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.นครินทร์ ทั่งทอง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ร่วมกับ คุณไกรภพ แพ่งสภา ตัวแทนประเทศไทย Potatoes USA จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันทำอาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีอาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

สำหรับภายในงาน ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดย คุณกตวรรณ เขียวหวาน Food Engineer Thailand Representative of Potatoes USA ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ ทักษะต่างๆในการทำอาหาร รวมทั้งการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีในการทำอาหาร แก่นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา การจัดการงานครัวและรายวิชาการดำเนินงานร้านกาแฟและเบเกอรี่ ที่เข้าร่วมโครงการฯกว่า 150 คน 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆและพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการได้มีเวทีสำหรับแสดงศักยภาพ 
นอกจากนี้ยังเป็นการให้ทางสถาบัน Potatoes USA ทำการคัดเลือกทีมทำอาหารที่ดีที่สุดภายในของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ทีม(3คน) เพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันการทำอาหารระดับประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2563 ต่อไป
view: 140 shares: