ข่าว/กิจกรรม

​วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ พร้อมขั้นสุด ขับเคลื่อน LO ระดับรายวิชา [Designing PLO towards LO]

25 สิงหาคม 2563 ทีมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดยอาจารย์กิติกุล ปุณศรี คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ รับความรู้กันแบบเน้นๆ และ Workshop จัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา Designing PLO towards LO 

ทีมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการ และทีมงานมืออาชีพ จากศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ที่ได้กรุณามาถ่ายทอดความรู้และแนะนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์มากๆในครั้งนี้ 

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

50 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
50 ปี แห่งความภาคภูมิใจ
50 ปี แห่งการก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง

#SPU #50ปีSPU
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 94 shares: