ข่าว/กิจกรรม

ม.ศรีปทุม ร่วมยินดีอาจารย์เก่ง! สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก จากอังกฤษ

19 สิงหาคม 2563 >>> ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ดร.จิราภรณ์ อัมพรพรรดิ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of Philosophy สาขาวิชา Management Studies จาก LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY ประเทศอังกฤษ  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมแสดงความยินดี

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีบุคลากรคุณภาพกลับมาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่มาสอนให้ความรู้แก่นักศึกษา SPU ในรุ่นต่อๆไปอีกด้วย


 
view: 93 shares: