ข่าว/กิจกรรม

SPU อาจารย์พันธ์ใหม่ ทันโลกยุคดิจิทัล

2 มีนาคม 2563
ทีมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย อาจารย์เตือนใจ ศรีชะฎา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เรียนรู้เทคโนโลยีเสริมการสอน
1) สอนสด ผ่านระบบ Video Conference
2) บันทึกสื่อการสอนเป็นวิดีโอ เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่านระบบ SPU e-Learning
จากสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ (OOE)

ทีม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการขอขอบคุณ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการ คุณเอกสิทธิ์ อภิสิทธิกุล และทีมงานมืออาชีพ จากสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์มากๆคะ

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
50 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
50 ปี แห่งความภาคภูมิใจ
50 ปี แห่งการก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง
view: 60 shares: