ข่าว/กิจกรรม

Moving towards Success with SPU-PSF @College of Tourism and Hospitality

2 มีนาคม 2563
ทีมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย อาจารย์เตือนใจ ศรีชะฎา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รับความรู้แบบเน้นๆ สู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ โดยฟังแนวทาง และข้อเสนอแนะในการเขียนเอกสาร เพื่อยื่นเข้าสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF จากศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ทีม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการขอขอบคุณ ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการ และทีมงานมืออาชีพ จากศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มากๆค่ะ

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
50 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
50 ปี แห่งความภาคภูมิใจ
50 ปี แห่งการก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง

#SPU #50ปีSPU
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 67 shares: