ข่าว/กิจกรรม

ติดปีก เติมฝัน สรรค์สร้างความภาคภูมิใจสู่อาชีพการบิน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบเข็มและปีกการบิน อย่างยิ่งใหญ่ แก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 จำนวนกว่า 300 คน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านอุตสาหกรรมบริการ

โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมีทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงตัวจริงผู้มีประสบการณ์การทำงานยาวนานในธุรกิจการบิน และสายการบินชั้นนำ มาร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในครั้งนี้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร (บางเขน)

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
50 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
50 ปี แห่งความภาคภูมิใจ
50 ปี แห่งการก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง

#SPU #50ปีSPU
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 76 shares: